Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Studio Tilespoint /Palexport Oy (y-tunnus 3098660-8)
Vuohikatu 10
04430 JÄRVENPÄÄ

Yhteyshenkilö
Jenna Avikainen
Pieni Roobertinkatu 12-14
00120 HELSINKI
puh. 041 3188 453
studio@tilespoint.fi

Mitä henkilötietoja käsittelemme?
Käsittelemme seuraavia asiakkaan henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseksi ja markkinointia varten:

Yksityishenkilöt: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
Yritykset ja yrityksen yhteishenkilöt: y-tunnus ja yhteyshenkilön nimi sekä yhteystiedot
Sekä IP-osoite mikäli käytät verkkopalveluitamme

  • Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on
  • Myymiemme tuotteiden ja palveluiden toimittaminen
  • Sopimusten, lupausten sekä velvollisuuksiemme täyttäminen
  • Asiakassuhteen hoitaminen
  • Henkilön suostuessa voidaan henkilötietoja käyttää markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietojen luovuttaminen
Henkilötietoja ei myydä eikä luovuteta vastikkeellisesti kolmansille osapuolille eikä tietoja siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Henkilötietoja luovutetaan kuljetusliikkeelle tai yhteistyökumppaneille, jotta tilausten toimitus kohteeseen voidaan suorittaa sovitusti.

Mistä henkilötietoja hankitaan?
Keräämme asiakkaan henkilötietoja tilauksen yhteydessä tai muutoin hänen Studio Tilespoint myymälässä tai verkkopalvelussamme asioidessa. Yritysasiakkaiden henkilötietoja kerätään myös yrityksen verkkosivuilta ja muista julkisista lähteistä.

Henkilötietojen säilyttämisaika
Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan ja kuusi seuraavaa kalenterivuotta tuotteiden tai palvelun laskuttamisvuoden jälkeen. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvotteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pidempäänkin.

Oikeutesi
Sinulla on oikeus tarkistaa tietosi sekä pyytää oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Sinulla on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä. Sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa suoramarkkinointia varten antamasi suostumus. Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli katsot, että henkilötietojen käsittelyssä on
loukattu tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi.

Valikko